Articles for the Month of februar 2018

Lån uden Sikkerhed

lån uden sikkerhed

Et lån uden sikkerhed defineres som det fremgår, der er således tale om en låntype hvor man ikke nødvendigvis skal stille en sikkerhed i form af aktiver til lånudbyder. Det at man ikke skal stille sikkerhed, gør også at der ikke er omkostninger forbundet med lånet i form af stempel- og tinglysningsafgift, som det ville være tilfældet hvis lånet havde krævet sikkerhed.