Patienterstatning

Puh, det er noget af en labyrint at finde rundt i. Jeg er ved at læse om, hvordan planloven fungerer i Danmark. Der er et helt system, man skal kende, og som hænger tæt sammen med, hvordan forvaltningen af skatteborgernes penge sker. Som økonomistuderende med særlig vinkel på offentlig administration, skal jeg vide noget om det.
Helt specifikt er jeg lige nu ved at læse om regionsplaner. Det svarer næsten til at være en lovgivning, for, hvad der skal ske med offentlige systemer, netværk og strukturer for en region. Fx Region Syddanmark. Den beskriver, hvilke nye tiltag der er planlagt for de næste år. Fx at der skal bygges et nyt superhospital, som også skal huse særlige funktioner og kontorer, hvor folk, der søger om patienterstatning, kan henvende sig.

Specifik plan

Ja, den specifikke regionsplan, jeg har fat i, er meget detaljeret, og jeg undrer mig egentlig over, at den er så detaljeret. Men det skal den måske være ligesom planloven. Er det virkeligt nødvendigt, at den beskriver alle supersygehusets funktioner? Lige fra radiologiafdelinger via medicinske og pædiatriske afdelinger til særlige kontorer for patienterstatning? Åbenbart. Godt, det ikke er mig, der er regionalplanlægger. Der må jo være hundrede tusinde forskellige konsulenter og firmaer, man skal samle informationer fra. Fx Naturstyrelsen, hvis det handler om nye veje eller et stort hospital. Og så alle specialisterne. Det må tage flere år at få lavet en regionsplan. Og ikke kun at få den lavet og illustreret. Den skal jo også sendes til offentlig høring.

Men det er vel derfor, vi kalder os et demokratisk samfund. Forskellige grupper skal høres, fordi de skal have mulighed for at gøre indsigelser imod planerne.

Nu ved jeg det ikke præcist, men jeg forestiller mig, at regionsplaner ikke er lige så komplicerede at få igennem en offentlig høring som en lokalplan, kan være. Det er jo, sådan at de fleste oftest kun interesserer sig for sit lokale område. Fx hvis jeg bor i Odense, vil jeg så gøre indsigelser mod, at der skal bygges et sygehus i Esbjerg? Jeg tror det ikke. Og omvendt. Vil dem, der bor i Esbjerg lave indsigelser, hvis der skal bygges en ny motorvej et eller andet sted på Fyn? Nej, vel?

Advokat i Århus

Det er vel, først når lokalplaner bliver offentliggjort, at der er mere aktivitet blandt borgerne. Det synes jeg også, at jeg kan høre på den kammerat, jeg har, som læser jura. Han har fortalt mig, at han var i praktik hos en advokat i Aarhus, hvor han skulle hjælpe en fuldmægtig med at skrive en indsigelse på vegne af en lokal forening, som ikke ville have, at der skulle opføres et nyt erhvervsbyggeri i området, fordi de mente, at det ville støje og føre mere trafik ind i deres kvarter.

Jeg må sige, at på den ene side synes jeg godt om de her tiltag, som de offentlige myndigheder laver med, at borgerne skal inddrages i planlægningsprocessen. Men er der ikke også meget spildt tid i den proces? Jeg synes at kunne se, at de fleste høringsprocesser alligevel ender med at munde ud i, hvad der først blev foreslået.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *